top of page
Skærmbillede 2023-10-06 kl. 09.33.42.png

LEVERING AF DIN ORDRE

Bestillingsrunde

Januar

Du skal forvente levering sker i marts måned (fra d. 18. og til d. 31. marts) og leveret inden første løntræk (april måned). 

april

Du skal forvente levering sker i juni måned (fra d. 18. og til d. 31. juni) og leveret inden første løntræk (Juli måned). 

August 

Du skal forvente levering sker i oktober måned (fra d. 18. og til d. 31. oktober) og leveret inden første løntræk (november måned). 

Oktober

Du skal forvente levering sker i december måned (fra d. 10. og til d. 21. december) og leveret inden første løntræk (januar måned). 

Er nogle produkter på din ordre forsinket, vil du blive kontaktet herom. 

 

Produktkategori info:

 

Mobiltelefoner – Vil blive leveret til nærmeste GLS pakkeshop baseret på din indtastede privatadresse i vores system, 

du modtager automatisk en e-mail med track and trace. Du burde få en SMS fra GLS når pakken er klar til afhentning.

 

Computer / Tablets - Vil blive leveret til nærmeste GLS pakkeshop baseret på din indtastede privatadresse i vores system, 

du modtager automatisk en e-mail med track and trace. Du burde få en SMS fra GLS når pakken er klar til afhentning.

 

Massage løsning – Du modtager automatisk en e-mail fra leverandøren Vicuras ca. 10 dage før løntræksmåned starter, med information til hvordan du bestiller behandlinger. 

Eventuelle spørgsmål hertil, bedes rettet direkte til Vicuras på telefon 70 60 24 00 eller e-mail kontakt@vicuras.dk.

 

Hjemmekontor møbler – Du modtager automatisk en e-mail med information til leverings dag fra leverandøren HolmrisB8. 

Eventuelle spørgsmål hertil, bedes rettet til HolmrisB8 på telefon: 75 62 24 00 eller e-mail: info@holmrisb8.com

 

Internet – Du modtager automatisk en e-mail med information til leveringsdag fra leverandøren Hiper.

Eventuelle spørgsmål hertil, bedes rettet til Hiper på e-mail: thk@hiper.dk

 

3 mobil – Du modtager automatisk en e-mail med information til leveringsdag fra leverandøren 3.

Eventuelle spørgsmål hertil, bedes rettet til 3 på e-mail: brutto@3.dk

Øresundsbroen - Du modtager automatisk en e-mail med information til leveringsdag fra leverandøren Øresundsbroen 2-5 dage før opstart.

Eventuelle spørgsmål hertil, bedes rettet til leverandøren på telefon: +45 70 23 90 60.

Storebæltsbroen  Du modtager automatisk en e-mail med information til leveringsdag fra leverandøren Storebæltsbroen 2-5 dage før opstart.

Eventuelle spørgsmål hertil, bedes rettet til leverandøren på telefon: +45 70 80 80 81.

Du kan med fordel altid læse nedenstående FAQ, der giver dig svar på de fleste spørgsmål omkring en bruttolønsløsning.

Anmeld skade / reklamation på dit udstyr – Er du uheldig og fået en skade eller har du en reklamation på dit hovedprodukt, skal du gerne anmelde det her.

  • Kosmetiske skader/ridser/fedtet fingre dækkes ikke

 

 

Hvis du har spørgsmål, så er vi som altid klar, du kan kontakte os på

e-mail: hotline@medarbejderfordele.dk

 

 

 

 

 

DELIVERY OF YOUR ORDER

January

You should expect delivery to take place in the month of March (from the 18th to the 31st of March) and delivered before the first paycheck (month of April).

April

You should expect delivery to take place in the month of June (from the 18th to the 31st of June) and delivered before the first paycheck (month of July).

August

You should expect delivery to take place in the month of October (from the 18th to the 31st of October) and delivered before the first paycheck (the month of November).

October

You should expect delivery to take place in the month of December (from the 10th to the 21st of December) and delivered before the first paycheck (month of January).

 

Product category information:

 

Mobile phones – Will be delivered to the nearest GLS parcel shop based on your entered private address in our system., you will automatically receive an email with track and trace. 

You should also get an SMS from GLS when the package is ready for pickup.

 

Computer / Tablets – Will be delivered to the nearest GLS parcel shop based on your entered private address in our system., you will automatically receive an email with track and trace. 

You should also get an SMS from GLS when the package is ready for pickup.

 

Massage solution – You automatically receive an e-mail from the supplier Vicuras approx. 10 days before the payroll month starts, with information on how to book treatments.  

Any questions regarding this, please address directly to Vicuras on phone 70 60 24 00 or e-mail kontakt@vicuras.dk.

 

Home office furniture – You will automatically receive an email with information for delivery day from the supplier HolmrisB8.

Any questions regarding this, please address directly to HolmrisB8 by phone: 75 62 24 00 or e-mail: info@holmrisb8.com

 

Internet – You will automatically receive an email with information for the day of delivery from the supplier Hiper.

Any questions regarding this, please address directly to Hiper by e-mail: thk@hiper.dk

 

3 mobile – You will automatically receive an email with information for the day of delivery from the supplier 3.

Any questions regarding this, please address directly to 3 by e-mail: brutto@3.dk

 

Øresundsbroen - You automatically receive an e-mail with information for the delivery day from the supplier Øresundsbroen 2-5 days before start-up.

Any questions regarding this, please call direct by phone: +45 70 23 90 60.

Storebæltsbroen -  You automatically receive an e-mail with information about the delivery day from the supplier Storebæltsbroen 2-5 days before start-up.

Any questions regarding this, please call by phone: +45 70 80 80 81.

 

You can always read the FAQ below, which gives you answers to most questions about a gross salary solution.

Report damage / complaint on your equipment - If you are unlucky and have an injury or if you have a complaint on your main product, please report it  here.

Cosmetic damage/scratches/greasy fingers are not covered

Cosmetic damage/scratches/greasy fingers are not covered

 

If you have any questions, we are ready as always, you can contact us by

e-mail: hotline@medarbejderfordele.dk

English
bottom of page