top of page
Skærmbillede 2022-10-28 kl. 11.36.44.png
No2risk hvid.png

Hvad er en All-Care løsning?

Alle telefoner, tablets/Pc’er leveres ALTID inklusiv en All-Care løsning, som giver både dig som medarbejder og din arbejdsgiver fuld tryghed.

Koster det ekstra?

 • Nej, det er indregnet i de priser, du ser i portalen samt katalogerne.

Hvad dækker All-Care løsning?

 • Skader som følge af uheld f.eks. tab af telefon, hvor skærmen går i stykker eller hvis du vælter et glas vand i din bærbar computer.

 • Tyveri af enheden (skal foreligge dokumentation for anmeldelse til politi)

 • All-Care løsningen er kun gældende i løntræks månederne.

 • 24 måneders reklamationsret, hvis du køber produktet til privat eje efter perioden og er gældende i 24 måneder fra sidste løntræks dag.

Hvordan anmeldelses skade?

 • Alle skader anmeldes på vores side herfor - klik her

 • Vigtigt* Den skadede enhed skal indleveres til reparation indenfor 10 arbejdsdage fra anmeldelses dato.

 • Vær opmærksom på, at batterier er en sliddel og derfor ikke dækket af All-Careløsningen og har fra producentensside altid 6 måneders garanti.

 

Er der selvrisiko ved uheld?

 • Nej, der er ingen selvrisiko ved første skade på enheden, men efterfølgende skade, er der en selvrisiko på kr. 199, -

 • Tyveri er først skade også uden selvrisiko, men såfremt der sker igen vil der være en selvrisiko på kr. 599, - (2. gang), efter 2. gang bortfalder tyveridækningen.

  • Tyveri dækningen er kun gældende i månederne der er løntræk på enheden.

 

Er der noget som ikke dækkes?

 • Ja, kosmetiske skader f.eks. ridser på skærmen eller skader på din PanzerGlass, cover (som anses for tilbehør og tilbehør er ikke dækket af All-Care løsning.

 

Hvad sker der, hvis jeg anmelder skade?

 • Når du har foretaget anmeldelsen på N2R, går den direkte til godkendelse hos N2R og du vil indenfor 24 timer (hverdage), laver du anmeldelsen i weekenden, bliver du kontaktet først kommende hverdag i forhold til næste skridt.

Har du en reklamation? 

 

Hvem håndterer skader og reklamationer:

 • Vi samarbejder med Mentech, som er autoriseret værksted/support og servicecenter for alle de store producenter (Apple, Samsung m.fl.) se mere her.

 • Det er også dem, som kontakter dig efter godkendelse fra N2R på skade/reklamation og du kan herefter vælge mellem at sende din enhed til dem, eller indleverer den i en af deres fysiske service centre.

What is an All-Care Solution?

 

All phones, tablets / PCs are ALWAYS delivered including an All-Care solution that gives both you as an employee and your employer full security.

Does it cost extra?

 • No, it is included in the prices that you see in the portal as well as the catalogs.

 

What does the All-Care solution cover?

 • Damage caused by accidents, such loss of phone where the screen breaks, or knocking over a glass of water in your laptop.

 • Theft of the device (Police report needed)

 • The All-Care solution is only valid in the salary deduction months.

 • 24-month right of complaint if you buy the product for private ownership after the period and is valid for 24 months from the day of the last salary deduction.

 

How to report damage on device?

 • All damages claims are reported on our web page - click here

Is there an excess on sudden accident?

 • No, there is no excess on the first damage to the unit, but subsequent damage, is there an excess of DKK 199.

 • Theft is covered the first time without excess, but subsequently Theft, is there an excess of DKK 599  and the theft coverage will come to an end.

  • The theft cover is only valid in the months when the unit is subject to payroll deductions.

Is there anything that is not covered?

 • Yes, cosmetic damage e.g., scratches on the screen or damage to your PanzerGlass, cover (which is considered accessories and accessories are not covered by the All-Care solution).

 

What happens when I make a damage report?

 • Once you have made the review on N2R, it goes directly to N2R for approval and you will within 24 hours (weekdays), if you make the review on the weekend, you will be contacted next weekday in relation to the next step.

Do you have a warranty claim?

 

Who handles damages and claims report:

 • We cooperate with Mentech, which is an authorized workshop / support and service center for all the major manufacturers (Apple, Samsung and others) see more here.

 • They are also the ones who contact you after approval from N2R on damage / claims and you can then choose between sending your device to them or handing it in at one of their physical service centers.

UK -All-Care
bottom of page