top of page

Erhvervskort

pendler_236x280.jpg

Beskatning af Erhvervskort/Pendlerkort

 

Pendlerkort stillet til rådighed via en lønomlægning er skattefrit. Her skal man dog opmærksom på, at man samtidig med valget af et pendlerkort IKKE kan få befordringsfradrag.

Som tommelfingerregel gælder, at besparelsen på pendlerkortet er større end det mistede befordringsfradrag, hvis man har under 30 km. (60 km. t/r) på arbejde.

 

En arbejdsgivers udgift til et periodekort til en medarbejder kan modregnes i medarbejderens løn via bruttolønsreduktion uden anden konsekvens end, at medarbejderen mister retten til sit befordringsfradrag - uanset afstanden er under 24 km.

 

Medarbejderen og virksomheden indgår en aftale om en kontant lønreduktion med et beløb, der nogenlunde dækker de udgifter, som det forventes at koste virksomheden at stille ordningen til rådighed for medarbejderen.

 

Beskatningen kan undlades, hvis medarbejderen undlader at tage fradrag for befordring mellem hjem og arbejde på selvangivelsen.

 

Hvis medarbejderen sporadisk anvender periodekortet til anden privat kørsel vil dette ikke medføre beskatning, medmindre kortet bruges i et så væsentligt omfang, at der er tale om et sparet privatforbrug.

 

De medarbejdere, som ikke ønsker beskatning af et væsentligt omfang af privatkørsel ud over kørsel mellem hjem og arbejde, må fraskrive sig adgangen til periodekortet.

bottom of page